Dani reakreditacije

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 15.03.2018. godine doneta je odluka da Dom zdravlja Raška u narednom periodu uđe u proces reakreditacije.

Ugovor o reakreditaciji Doma zdravlja Raška između Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Raška potpisan je 27.03.2018. godine.

Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja dostavnjeni su 05.04.2018. godine.

U periodu od 03.09.2018. godine do 25.01.2019. godine urađen je proces samoocenjivanja. U procesu samoocenjivanja učestvovalo je 14 timova, koji su brojali od 3 do 8 članova. U timovima su bili zastupljeni zaposleni svih nivoa obrazovanja i svih nivoa odgovornosti u datoj službi.

Poseta eksternih ocenjivača Domu zdravlja Raška zakazana je za 22,23 i 24. mart 2019. godine. (DANI REAKREDITACIJE).