Doktori

DOKTORI U DOMU ZDRAVLJA RAŠKA

Direktor

Dr Milisav Galjak – specijalista medicine rada

Doktori koji rade u Domu zdravlja Raška kao izabrani lekari 

Izabrani lekari za  odraslo stanovništvo

1. Dr Srboljub Nikić – specijalista opšte medicine – načelnik
2. Dr Jeva Pantović – specijalista opšte medicine
3. Dr Vidinka Milovanović – specijalista opšte medicine
4. Dr Olivera Petrović – specijalista opšte medicine
5. Dr Olivera Samardžijević – specijalista opšte medicine
6. Dr Slavica Kolović – specijalista medicine rada
7. Dr Radovan Radojković – specijalista opšte medicine
8. Dr Ivana Aleksić – doktor medicine

Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece

1. Dr Gordana Roglić – specijalista pedijatrije – načenik
2. Dr Mirjana Medarević – specijalista pedijatrije
3. Dr Danka Nikic – specijalista pedijatrije
4. Dr Sonja Premovic – specijalista pedijatrije

Izabrani lekari u službi za zdravstvenu zaštitu žena

1. Dr Miladin Andrić – specijalista gnekologije i akušerstva – šef službe
2. Dr Marija Lazarević – specijalista ginekologije i akusšrstva

Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu  – Izabrani lekari

1. Dr Vesna Stančić – specijalista dečje preventivne stomatologije – izabrani doktor – deca
2. Dr Svetlana Todorović – doktor stomatologije – izabrani doktor – deca
3. Dr Dragomir Karanović – specijalista bolesti usta i zuba – izabrani doktor – odrasli 

Doktori koji rade u hitnoj medicinskoj pomoći

1. Dr Boban Lazarević – doktor medicine
2. Dr Slaviša Lazić – doktor medicine (određeno vreme menja doktorku u hitnoj pomoći)

Specijalističke službe

1. Dr Ivan Medarević – specijalista interne medicine
2. Dr Svetlana Vučetić – specijalista psihijatrije
3. Dr Mihajlo Vuković – specijalista oftalmologije
4. Dr Verica Vujanac – specijalista fizikalne medicine – šef službe
5. Dr Jelena Drmanac – specijalista kliničke biohemije – načelnik
6. Dr Biljana Čorbić – specijalista radiologije – šef službe 

Doktori koji rade u Zdravstvenoj stanici Baljevac

1. Dr Verica Kučević – doktor medicine-šef službe-izabrani lekar-odrasli
2. Dr Nena Veselinović  – doktor medicine  (određeno vreme menja izabranog doktora)
3. Dr Suzana Dragojlović – doktor medicine(određeno vreme-menja doktora urgentne medicine) 

Stomatolozi u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu 

1. Dr Rade Savić – specijalista opšte stomatologije – izabrani lekar-deca

Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Još.Banja kao izabrani lekari

1. Dr Miljana Milanović – doktor medicine-izabrani lekar

Doktori koji rade u Zdravstvenoj ambulanti Brvenik 

1. Marija Bošković – doktor medicine(određeno vreme menja izabranog lekara)

Doktori koji su na specijalističkim studijama

Specijalizacija opšte medicine

1. Dr Biljana Marinković – doktor medicine

Specijalizacija interne medicine

1. Dr Veljko Andrić – doktor medicine

Specijalizacija pedijatrije

1. Dr Jasna Andrić – doktor medicine

Specijalizacija ginekologije i akušerstva

1.Dr Branko Andrić – doktor medicine

Specijalizacija dermatovenerologije

1. Dr Jelena Veselinović – doktor medicine

Miruje radni odnos po odluci Vlade RS – imenovao lice 

1. Dr Bojan Milovanović – specijalista urgentne medicine