IZVEŠTAJI

Datum: 23.04.2024.god.
Stanje sredstava na računu na dan 23.04.2024.god. 366.129,46din.
Stanje prethodnog dana 22.04.2024.god.363.585,46din.
Uplate RFZO na dan 23.04.2024. god.0,00din.
Uplate od participacije za usluge na dan 23.04.2024.god.2.600,00din.
Ostale uplate na dan 23.04.2024.god.
0,00din.
UKUPNO UPLAĆENO
2.600,00din.
Izvršena plaćanja po
namenama na dan 23.04.2024. god.
Zarade zaposlenih0,00din.
Prevoz zaposlenih0,00din.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi
0,00din.
Sanitetski i medicinski materijal
0,00din.
Energenti0,00din.
Ostali troškovi
1. Uprava za javno placanje - 56,00
56,00din.
Ishrana bolesnika0,00din.
Ostale isplate
0,00din.
UKUPNO
ISPLAĆENO
56,00din.