Zaštitnik prava pacijenta

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, ili savetniku za zaštitu pacijentovih prava, odnosno zaštitniku prava osdiguranika.

Sve pritužbe i primedbe na rad medicinskih i tehničkih službi možete prijaviti u pisanoj ili usmenoj formi sredom i petkom od 12.00 do 15.00 časova u kancelariji sekretara Skupštine opštine Raška, Ibarska br.2

Diplomirani pravnik: Dobrila Filipović – Zaštitnik pacijentovih prava

Telefon: (036) 736 501
E-mail: dobrila.filipovic@raska.org.rs