Dani akreditacije

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 07.04.2014.godine doneta je odluka da Dom zdravlja u narednom periodu uđe u proces akreditacije.

U okviru projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“(DILS) 14.04.2014.godine između Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Raška potpisan je ugovor o sufinansiranju postupka akreditacije.

Ugovor o akreditaciji Doma zdravlja Raška između Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Raška potpisan je 15.04.2014.godine.

Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja isporučeni su ZU 12.05.2014.godine

U periodu od 15.05. 2014 godine do 27.10.2014.godine urađen je proces samoocenjivanja.U procesu samoocenjivanja učestvovalo je 12 timova koji su brojali od 4 do 8 članova. U timovima su bili zastupljeni zaposleni svih nivoa obrazovanja i svih nivoa odgovornosti u datoj službi.

Poseta eksternih ocenjivača Domu zdravlja Raška zakazana je za 05,06 i 07 april.2015.godine. (DANI AKREDITACIJE)