Izabrani lekar

ŠTA JE IZABRANI LEKAR?

Izbor se vrši u ordinaciji lekara potpisivanjem formulara jednom godišnje. Ako ste zadovoljni svojim izabranim lekarom po isteku kalendarske godine se automatski produžava važenje izbora a ako niste možete  bez navođenja specifičnih razloga da izaberete drugog lekara za tu oblast.

Izabrani lekar će Vam obezbediti sistematske preglede,prema starosnom dobu kao i administrativne usluge u vezi bolovanja, rehabilitacije, upućivanja na lekarske komisije i sl.Ovaj koncept je moguć za oblast zdravstvene zaštite dece( pedijatar), zdravstvene zaštite žena( ginekolog) zdrtavstvene zaštite odraslih (specijalista opšte medicine, medicine rada ili lekara opšte prakse i stomatološke zaštite dece, trudnica i porodilja).

Izabrani lekar je mogućnost da na teritoriji na kojoj živite izaberete lekara kod koga ćete da svoje zdravlje kontrolišete, unapređujete, i očuvate. Njegova dužnost je da Vam pruži sve informacije vezane za Vaše zdravstveno stanje, medicinsku pomoć a u slučaju oboljenja da Vas uputi na dodatne dijagnostičke i labaratorijske testove i na konsutativne preglede i da Vas pozove na vakcinaciju prema kalendaru.

DOĐITE, POTPIŠITE IZJAVU, IZABERITE SVOG LEKARA I VERUJTE SVOM IZABRANOM LEKARU.