Organizaciona struktura

ORGANIZACIONA STRUKTURA DOMA ZDRAVLJA RAŠKA

Radi stručnog, kvalitetnog i što efikasnijeg funkcionisanja Doma zdravlja i izvršavanja poslova iz delatnosti Doma zdravlja utvrđena je sledeća unutrašnja organizaciona struktura Doma zdravlja:

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika ,kućnim lečenjem i stomatologijom

– Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece, žena sa polivalentnom patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom

– Služba za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku 

– Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost sa stacionarom

– Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, tehničke i druge slične poslove

U Sastavu službi organizovana su odelenja a u okviru odelenja ili samostalno u okviru službe i odseci, i to:

1. U okviru Službe za zdravstvenu zaštitu dece, školske dece i žena sa patronažom i dečjom preventivnom stomatologijom organizuje se:

1.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu žena
1.3. Odelenje polivalentne patronaže
1.4. Odelenje dečje preventivne stomatologije

2. U okviru Službe za zdravstvenu zsštitu odraslih sa hitnom pomoći i sanitetskim transportom bolesnika, kućnim lečenjem i stomatologijom organizuje se:

2.1. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih sa kućnim lečenjem
2.2. Odelenje hitne medicinske pomoći
2.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu
2.4. Odelenje za sanitetski transport bolesnika

3. U okviru službe za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku organizuje se:

3.1. Odsek za radiološku dijagnostiku
3.2. Odelenje za laboratorijsku dijagnostiku

4. U okviru Službe za specijalističko konsultativnu delatnost sa stacionarom organizuju se:

4.1. Odelenje za specijalističko–konsultativnu delatnost
4.2. Odelenje za stacionarnu zdravstvenu zaštitu

5. U okviru Službe za pravno ekonomsko-finansijske poslovbe,tehničke i druge slične poslove organizuju se:

5.1. Odelenje za pravne kadrovske i druge poslove
5.2. Odelenje za ekonomsko finansijske poslove
5.3. Odelenje za tehničke i druge poslove

Prema mestu obavljanja deletnosti odnosno prostornoj povezanosti, u Domu zdravlja se obrazuju Zdravstvene stanice i Zdravstvene ambulante i to:

1. Zdravstvena stanica Baljevac, u čiji sastav ulaze:
1.1. Odsek za zdravstvenu zaštitu dece i polivalentnu patronažu
1.2. Odelenje za zdravstvenu zaštitu odraslih
1.3. Odsek za stomatološku zdravstvenu zaštitu

2. Zdravstvena ambulanta Jošanička Banja, u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine, stomatološke zdravstvene zaštite i polivalentne patronaže

3. Zdravstvena ambulanta Kopaonik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

4. Zdravstvena ambulanta Brvenik u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

5. Zdravstvena ambulanta Rudnica u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine

6. Zdravstvana ambulanta Trnava u kojoj se obljavlja delatnost opšte medicine

7. Zdravstvena ambulanta Gradac u kojoj se obavlja delatnost opšte medicine