Dnevni izveštaj

Datum: 22.11.2023.god.
Stanje sredstava na racunu na dan 22.11.2023.god.1.963.165,16`din.
Stanje prethodnog dana 21.11.2023.god.2.532.562,60din.
Uplate RFZO na dan 22.11.2023. god574.714,56din.
Uplate od participacije za usluge na dan 22.11.2023.god.
0,00din.
Ostale uplate na dan 22.11.2023.god.
0,00din.
UKUPNO UPLAĆENO
574.714,56din.
Izvršena plaćanja po
namenama na dan 22.11.2023. god.
Zarade zaposlenih0,00din.
Prevoz zaposlenih0,00din.
Lekovi u zdravstvenoj ustanovi0,00din.
Sanitetski i medicinski materijal
0,00din.
Energenti0,00din.
Ostali troškovi
1. Uprava za javno placanje - 6,00
6,00din.
Ishrana bolesnika
0,00din.
Ostale isplate
1. Otpremnina za odlazak u penziju - 1.060.325,00
2. Solidarna pomoc rodjenje deteta - 83.781,00
1.144.106,00din.
UKUPNO
ISPLAĆENO
1.144.112,00din.