Najnovije vesti

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 15.03.2018. godine doneta je odluka da Dom zdravlja Raška u narednom periodu uđe u proces reakreditacije. Ugovor o reakreditaciji Doma zdravlja Raška između Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Raška potpisan je 27.03.2018. godine. Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja dostavnjeni su 05.04.2018....

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 07.04.2014.godine doneta je odluka da Dom zdravlja u narednom periodu uđe u proces akreditacije. U okviru projekta „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“(DILS) 14.04.2014.godine između Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Raška potpisan je ugovor o sufinansiranju postupka akreditacije.

podrska dojenju