Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

AktuelnostiDANI REAKREDITACIJE

El. pošta Štampa PDF

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 15.03.2018. godine doneta je odluka da Dom zdravlja Raška u narednom periodu uđe u proces reakreditacije.

Ugovor o reakreditaciji Doma zdravlja Raška između Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Raška potpisan je 27.03.2018. godine.
Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja dostavnjeni su 05.04.2018. godine.
U periodu od 03.09.2018. godine do 25.01.2019. godine urađen je proces samoocenjivanja. U procesu samoocenjivanja učestvovalo je 14 timova, koji su brojali od 3 do 8 članova. U timovima su bili zastupljeni zaposleni svih nivoa obrazovanja i svih nivoa odgovornosti u datoj službi.
Poseta eksternih ocenjivača Domu zdravlja Raška zakazana je za 22,23 i 24. mart 2019. godine. (DANI REAKREDITACIJE).

Na sastanku menadžmenta Doma zdravlja Raška od 15.03.2018. godine doneta je odluka da Dom zdravlja Raška u narednom periodu uđe u proces reakreditacije.

Ugovor o reakreditaciji Doma zdravlja Raška između Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i Doma zdravlja Raška potpisan je 27.03.2018. godine.

Potreban materijal i usmene instrukcije za proces samoocenjivanja dostavnjeni su 05.04.2018. godine.

U periodu od 03.09.2018. godine do 25.01.2019. godine urađen je proces samoocenjivanja. U procesu samoocenjivanja učestvovalo je 14 timova, koji su brojali od 3 do 8 članova. U timovima su bili zastupljeni zaposleni svih nivoa obrazovanja i svih nivoa odgovornosti u datoj službi.

Poseta eksternih ocenjivača Domu zdravlja Raška zakazana je za 22,23 i 24. mart 2019. godine. (DANI REAKREDITACIJE).

 

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012) naručilac, Dom zdravlja Raška  objavljuje

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Da je izvršio izmene i dopune konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke farmaceutskih proizvoda (lekova) u 2013. godini za partiju 5. radi usklađivanja naziva i šifre sa Opštim rečnikom javnih nabavki te u prilogu ovog obaveštenja objavljuje ispravljene obrasce:

Opširnije...
   

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), Dom zdravlja Raška objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVCI

U postupku javne nabavke male vrednosti sanitetskog motornog kombi vozila naručioca Dom zdravlja Raška, ul. Dr Jovanovića 4, www.dzraska.rs , ugovori o javnoj nabavci dodeljeni su ponuđačima, i to:

Opširnije...
 

Dom zdravlja Raška

El. pošta Štampa PDF

Dom zdravlja Raška posluje kao samostalna zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica sa potpunom odgovornošću. Dom zdravlja Raška obavlja delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL