Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

AktuelnostiBorba protiv korpupcije

El. pošta Štampa PDF

24.09.2015.godine
Glavni koordinator Radnog tela za borbu protiv korupcije u zdravstvu Mario Spasić u poseti Domu zdravlja Raška
Glavni koordinator novoformiranog Radnog tela za borbu protiv korupcije u  zdravstvu ,koju je formirao Ministar zdravlja  ass dr Zlatibor Lončar , Mario Spasić sa Načelnikom zdravstvene  inspekcije  Raškog i Rasinskog okruga  dr Slavoljubom Ivoševićem  i zdravstvenim inspektorom Ministarstva zdravlja dr Milanom Rosićem  obišao je Dom zdravlja Raška i sa menadžmentom Doma zdravlja,  održao sastanak  na kome su izneti ciljevi rada Radnog tela , neke okolnosti u kojima funkcioniše  Dom zdravlja i zajednički  strateški cilj   „da sve moramo uraditi da imenujemo i adekvatno sankcionišemo mali broj korumpiranih zdravstvenih radnika koji narušavaju ugled velike većine savesnih i odgovornih“.

Glavni koordinator Radnog tela za borbu protiv korupcije u zdravstvu Mario Spasić u poseti Domu zdravlja Raška 

Glavni koordinator novoformiranog Radnog tela za borbu protiv korupcije u  zdravstvu, koju je formirao Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar, Mario Spasić sa Načelnikom zdravstvene inspekcije Raškog i Rasinskog okruga dr Slavoljubom Ivoševićem i zdravstvenim inspektorom Ministarstva zdravlja dr Milanom Rosićem obišao je Dom zdravlja Raška i sa menadžmentom Doma zdravlja, održao sastanak na kome su izneti ciljevi rada Radnog tela, neke okolnosti u kojima funkcioniše Dom zdravlja i zajednički strateški cilj  „da sve moramo uraditi da imenujemo i adekvatno sankcionišemo mali broj korumpiranih zdravstvenih radnika koji narušavaju ugled velike većine savesnih i odgovornih“.

 

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012) naručilac, Dom zdravlja Raška  objavljuje

Obaveštenje izmenama i dopunama konkursne dokumentacije

Da je izvršio izmene i dopune konkursne dokumentacije u otvorenom postupku javne nabavke farmaceutskih proizvoda (lekova) u 2013. godini za partiju 5. radi usklađivanja naziva i šifre sa Opštim rečnikom javnih nabavki te u prilogu ovog obaveštenja objavljuje ispravljene obrasce:

Opširnije...
   

Obaveštenje o zaključenim ugovorima o javnoj nabavci

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/2012), Dom zdravlja Raška objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA O JAVNOJ NABAVCI

U postupku javne nabavke male vrednosti sanitetskog motornog kombi vozila naručioca Dom zdravlja Raška, ul. Dr Jovanovića 4, www.dzraska.rs , ugovori o javnoj nabavci dodeljeni su ponuđačima, i to:

Opširnije...
 

Dom zdravlja Raška

El. pošta Štampa PDF

Dom zdravlja Raška posluje kao samostalna zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica sa potpunom odgovornošću. Dom zdravlja Raška obavlja delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL