Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

Četvrto zasedanje IHR Komiteta za vanredna stanja

El. pošta Štampa PDF
Četvrto zasedanje Komiteta za vanredna stanja održano je 11. juna 2009. godine.

Komitet je razmatrao raspoložive informacije o prenošenju novog gripa A (H1N1) na brojnim lokacijama u zemljama različitih regiona Svetske zdravstvene organizacije i zaključio da su se ispunili uslovi za pandemiju.

Prateći preporuku Komiteta, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije odlučio je da podigne nivo uzbune pandemije gripa sa nivoa 5 na nivo 6. U ovom početnom periodu, pandemija se globalno može okarakterisati kao umerena.

Kao što je prethodno preporučeno od strane generalnog direktora, zemlje ne treba da zatvaraju granice ili da ograničavaju međunarodna putovanja i trgovinu.

Zemlje treba da ocene specifičnost sopstvene situacije i da naprave pravovremeni prelaz sa mera za sprečavanje na nacionalnom nivou ka merama za ublažavanje, uključujući odgovarajuće ne farmaceutske intervencije.

Svetska zdravstvena organizacija je u stalnoj komunikaciji sa proizvođačima vakcine protiv gripa. Razumljivo je da će proizvodnja sezonske vakcine biti uskoro završena i da će puni kapaciteti biti na raspolaganju kako bi osiguralo maksimalno moguće snabdevanje pandemijskom vakcinom u predstojećim mesecima.