Navigacija: Početak

Dom Zdravlja - Raška

Dom zdravlja Raška

El. pošta Štampa PDF

Dom zdravlja Raška posluje kao samostalna zdravstvena ustanova sa svojstvom pravnog lica sa potpunom odgovornošću. Dom zdravlja Raška obavlja delatnost iz oblasti primarne zdravstvene zaštite.